DERNEK ÜYELİĞİ

ÜYELİK FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

ÜYELİK, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Madde 6: Üyelik kosulları

A) Asil üyelik

a) Genel Kosullar

  1- 18 yasını bitirmis ve medeni haklarını kullanma yetkisine sahip olmak

  2- Dernekler kanunu ve diğer kanunlara göre derneklere üye olması yasaklanmıs olan kisilerin

Bu durumların saptanması halinde üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulu'nca silinir

  3- Dernekler kanunu ve diğer kanunlara göre üyelik için önceden izin alınması gereken

hallerde gerekli izni almıs olmak

b) Özel kosullar

  1- Cerrahi ve Ameliyathane ünitesinde çalısan veya bu konuya ilgi duyan ve katkıda bulunmak

isteyen hemsireler üye olabilir

  2- hemsire olmayanlar derneğe üye olamaz

c) Üye olma islemi

Üye olmak isteyenler bir dilekçe ile yönetim kuruluna basvururlar

Dilekçeler yönetim kurulunca 30 gün içinde incelenip karara bağlanır ve ilgiliye yazı ile duyurulur.

Kabul edilenlerin, giris ücreti ve yıllık aidatını ödemesi ile üyelik islemi tamamlanır.

Üyenin yıllık aidatını her yıl ödemesi zorunludur. Giris ücreti ve yıllık aidat miktarına Yönetim Kurulu Kararı ile l'er yıllık olarak karar verilir.

Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul

veya isteğin reddi seklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Türk vatandası olmayanların derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaslarında aranan

sartlardan baska, o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik

için ikamet sartı aranmaz

B) Fahri üyelik

Derneğe olağanüstü hizmet ve maddi yardım yapanlara genel kurul karar ve kendi onayları ile "FAHRİ

ÜYE" ünvanı verilir.

Madde:7 Üyeliğin Sona Ermesi

Üyelik çıkma ve çıkarılma ile son bulur.

a) Çıkma: Üyelikten isteği ile ayrıldığını dilekçe ile bildiren kisinin kaydı, yönetim kurulunca

kayıtlardan silinir.

b) Çıkarılma: Asağıdaki hususlar üyelikten çıkarılma nedenleridir.

  1) Derneğin onur ve haysiyeti ve çalısmaları ile bağdasmayan davranıslarda bulunmak,

  2) Yüz kızartıcı eylemlerden hüküm giymek,

  3) Derneğin amaçlarına aykırı hareketlerde bulunmak ve derneği bölücü islemlere girismek

  4) 2098 sayılı yasaya göre derneklere üye olma hakkını kaybetmek,

Bu durumların saptanması halinde üyelik kaydı Demek Yönetim Kurulun'ca silinir.

Madde 8: Üyelerin Hak ve Ödevleri

Her üye derneğin yükselmesi için çalısır, Genel Kurul toplantılarına katılır, yönetim kurulu ile

kendisine verilen ve kanunlara aykırı olmayan görevleri yapar.

Üyeler esit haklara sahiptirler, hiç bir üye ayrıcalıklı değildir.

Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Fahri üyeler isterlerse aidat

verebilirler.

ÜYELİK FORMU İÇİN TIKLAYINIZ