Genel Kurul Çağrısı

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Yönetim kurulumuzun 03 Mart 2021 tarih ve 303 sayılı kararı ile Genel Kurul'un olağan olarak toplantıya çağrılmasına; toplantının aşağıdaki gündemle 20 Mart 2021 Cumartesi günü Atatürk Cad., No:19 Pier AVM Konak, İzmir adresinde saat 14.00'da yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda, bir sonraki toplantının 27 Mart 2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırılmıştır,
Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,
Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM:

  1. Açılış
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi
  3. Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması
  4. Başkanın açılış konuşması
  5. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması
  6. Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
  7. Dernek Organlarının Seçilmesi
  8. Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
  9. Kapanış

 

 

 

Haberler kategorisindeki diğer sayfalar

Tümünü Göster