Değerli Meslektaşlarımız,

Derneğimizin de üye olduğu Avrupa Ameliyathane Hemşireleri Derneği [European Operating Room Nurses Association (EORNA) (www.eorna.eu)], 2006 yılından bu yana 15 Şubat gününü Avrupa Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri günü olarak kutlamaktadır. Bu yıl Avrupa Ameliyathane Hemşireleri gününün teması “Perioperative nursing: we make the difference” “Cerrahi Hemşireliği: Fark Yaratıyoruz" olarak belirlenmiştir.

Ülkemizde sekizinci kez kutlanacak olan bu özel günü dernek olarak “Cerrahi Hemşireliği: Fark Yaratıyoruz" konusuyla 13 Şubat 2019 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesinde, 15 Şubat 2019 tarihinde Acıbadem Sağlık Grubunda ve KTÜ Farabi Hastanesinde gerçekleştireceğimiz toplantılar ile kutlayacağız. Günümüz, bu etkinliğe katılımınızla daha güzel olacak ve zenginleşecektir.

Düzenleme komitemiz adına siz değerli meslektaşlarımızı toplantımıza davet ediyor, saygılarımı sunuyorum. 

Prof. Dr. Filiz ÖĞCE

İstanbul Davet ve Programı

İzmir Davet ve Programı

KTÜ Davet ve Programı

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernek Üyeliği

ÜYELİK, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Madde 6: Üyelik kosulları

A) Asil üyelik

a) Genel Kosullar

  1- 18 yasını bitirmis ve medeni haklarını kullanma yetkisine sahip olmak

  2- Dernekler kanunu ve diğer kanunlara göre derneklere üye olması yasaklanmıs olan kisilerin

Bu durumların saptanması halinde üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulu'nca silinir

  3- Dernekler kanunu ve diğer kanunlara göre üyelik için önceden izin alınması gereken

hallerde gerekli izni almıs olmak

b) Özel kosullar

  1- Cerrahi ve Ameliyathane ünitesinde çalısan veya bu konuya ilgi duyan ve katkıda bulunmak

isteyen hemsireler üye olabilir

  2- hemsire olmayanlar derneğe üye olamaz

c) Üye olma islemi

Üye olmak isteyenler bir dilekçe ile yönetim kuruluna basvururlar

Dilekçeler yönetim kurulunca 30 gün içinde incelenip karara bağlanır ve ilgiliye yazı ile duyurulur.

Kabul edilenlerin, giris ücreti ve yıllık aidatını ödemesi ile üyelik islemi tamamlanır.

Üyenin yıllık aidatını her yıl ödemesi zorunludur. Giris ücreti ve yıllık aidat miktarına Yönetim

Kurulu Kararı ile l'er yıllık olarak karar verilir.

Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul

veya isteğin reddi seklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Türk vatandası olmayanların derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaslarında aranan

sartlardan baska, o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik

için ikamet sartı aranmaz

B) Fahri üyelik

Derneğe olağanüstü hizmet ve maddi yardım yapanlara genel kurul karar ve kendi onayları ile "FAHRİ

ÜYE" ünvanı verilir.

Madde:7 Üyeliğin Sona Ermesi

Üyelik çıkma ve çıkarılma ile son bulur.

a) Çıkma: Üyelikten isteği ile ayrıldığını dilekçe ile bildiren kisinin kaydı, yönetim kurulunca

kayıtlardan silinir.

b) Çıkarılma: Asağıdaki hususlar üyelikten çıkarılma nedenleridir.

  1) Derneğin onur ve haysiyeti ve çalısmaları ile bağdasmayan davranıslarda bulunmak,

  2) Yüz kızartıcı eylemlerden hüküm giymek,

  3) Derneğin amaçlarına aykırı hareketlerde bulunmak ve derneği bölücü islemlere girismek

  4) 2098 sayılı yasaya göre derneklere üye olma hakkını kaybetmek,

Bu durumların saptanması halinde üyelik kaydı Demek Yönetim Kurulun'ca silinir.

Madde 8: Üyelerin Hak ve Ödevleri

Her üye derneğin yükselmesi için çalısır, Genel Kurul toplantılarına katılır, yönetim kurulu ile

kendisine verilen ve kanunlara aykırı olmayan görevleri yapar.

Üyeler esit haklara sahiptirler, hiç bir üye ayrıcalıklı değildir.

Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Fahri üyeler isterlerse aidat

verebilirler.

 

ÜYELİK FORMU İÇİN TIKLAYINIZGüncel Bilgiler
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ CERR
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ 2015 11- 12 Haziran 2015 VAN Pro... Devamı için tıklayınız
KTÜ Sterilizasyon Okulu
ağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün onayı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Tı... Devamı için tıklayınız
1. ULUSLARARASI HEMŞİRELİKTE L
... Devamı için tıklayınız
Nöroşirurji Hemşireliğinde Gün
Nöroşirurji Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu... Devamı için tıklayınız
2019 AVRUPA CERRAHİ VE AMELİYA
Değerli Meslektaşlarımız, Derneğimizin de üye olduğu Avrupa Ameliyathane Hemşireleri De... Devamı için tıklayınız
Dukan Diyeti - Dukan Diyeti hamilelik haftası hesaplama - hamilelik hesaplama saç ekimi saç ekimi hamilelik belirtileri - hamilelik belirtileri hamilelik testi Göbek Eritme Kansızlık için kür

Kansızlık

Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Çağımızın en önemli hastalıklarından baş ağrısı tedavisi bitkilerle çok kolay yapılabilmektedir.

How to loss belly fats in a week

Koşu bandı