8. Kongre Değerlendirme Raporu

 

8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Değerlendirme Raporu

 

21-24 Kasım 2013 Kuşadası-AYDIN

 

Saygıdeğer Hocalarım, Değerli Meslektaşlarım;

 

Mesleki ve bilimsel gelişim için bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak üzere gerçekleştirdiğimiz bu kongrede;

-Cerrahi ve ameliyathane hemşireliği ile ilgili güncel konuları tartışmayı  amaçladık.

Bu amaç doğrultusunda;

-Meme Kanserinde Bakım,

-Yara Bakımı,

-Ameliyathane Ve Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Kullanılan Malzemelerin Ürün Standartları,

-Travma Hastasının Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar

-İstatistiksel Verilerin Yönetimi

olmak üzere beş ayrı konuda bilgi güncelleme toplantıları yapıldı.

Bilgi güncelleme toplantılarına 156 katılım oldu.

Kongre süresince 13 panel, 5 konferans, 1 forum yapıldı. Ayrıca 30sözel  , 55poster bildiri sunumu yapıldı.Sunum değerlendirme sonuçları gala yemeğinde ilan edilecektir.

 

“Ameliyathane Hemşireliğinin İnsani Boyutu” konulu açılış konferansına, İrlanda'dan katılan  meslektaşımız sayın Hıggıns

Ameliyathanede hem bakım verdiğimiz hasta ile hem de ekip üyeleriyle empati kurmanın önemini vurguladı.

 

Cerrahi Süreçte Bireyin Bakımı konulu konferansta Kolombiya'dan katılan meslektaşımız sayın Sılva;

Bakımın hasta öncelikleri dikkate alınarak verilmesi gerektiğini vurguladı.

Hollandada Ameliyathanede Çalışmak konulu konferansta Hollanda’dan  katılan  sayın Folkertsma ;

Ameliyathanelerde %80 hemşire dışı ameliyat asistanı olarak tanımlanan, bu alanda 3 yıl eğitim almış kişilerin çalıştığını vurguladı.

-İlk panelimizin konusu  “Bakım Kalite Göstergeleri”idi.

Hemşirelik Bakım Kalite Göstergelerinin Ülkemize Uyarlanması, belirlenen hemşirelik bakım kalitegöstergelerinin düzenli olarak girilebileceği ulusal veri tabanı oluşturulması, tüm sağlık kurumlarından düzenliolarak bu verilerin istenmesi ve kalite ile ilgili iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasının  önemi vurgulandı.

 

 “Cerrahide Tartışmalı Konular”  panelinde;

Ameliyat ekibinin ameliyat öncesi aç kalma ile ilgili kanıta dayalı uygulamalarınklinik ortamda kabul görmesi için işbirliği yapmaları,

ameliyat öncesi tüy temizliğinin zamanı, yeri ve materyallerine ilişkin iyi planlanmış kapsamlıçalışmalara ihtiyaç olduğu,

sabun ve el ovma ürünlerinin bir arada kullanılmaması gerektiği, alkol bazlı el ovmanın kullanılabileceği yerlerde antibakteriyel sabunla el yıkama yapılmamasını cilt bakımı açısındanönemli olduğu vurgulandı.

4.konferansımız sayın  DR Postoğlu'nun sunduğu“Homeopati“idi.Doğanın kurallarıyla çalışan MÖ 4.yy beri süregelen bu tıbbi sistemin temel ilkeleri,uygulaması,ve dünyadaki durumu tartışıldı.

 

5. konferansımız meslektaşımız Sayın Öğce'nin sunduğu “Amerikan Ameliyathane Hemşireliği Derneği Standartları 2013 Güncellemeleriydi". Steril Teknikte, Elektrocerrahide, Minimal Girişimsel Cerrahide, Güvenli Bakım Ortamında,Cerrahi Süreçte Bulaşıcı Enfeksiyonların Önlenmesinde, Sterilizasyonda Uygulamalara İlişkin 2013 Önerileri Tartışıldı.

“Cerrahi Hastasında Beslenme ”konulu panelde; ameliyat öncesinde  hastanınbeslenme durumunu değerlendirilmesine  yönelik ölçümler  ve TPN solüsyonlarının  güvenli uygulanmasının önemi vurgulandı.

“Cerrahide Teknolojik Gelişmeler” konulu panelde; Robotik cerrahi tekniklerin ve hibrit girişimlerin  uygulamalarda daha sık yer almasınedeniyle ,bu konularda hemşirelik yaklaşımlarının belirlenmesi, standartların oluşturulması, hizmet içi eğitimlerin yapılmasının  gerekliliği vurgulandı.

 

“Cerrahi Hastada Vücut Sıcaklığının Korunması ” konulu panelde; Ameliyat öncesi ve sırasında vücut ısısının düzenlenme ve sürdürülmesi  ile ameliyat sonrası hipoterminin önlenebileceği  vurgulandı.

 

“Hasta Eğitimi  ” konulu zıt panelde;

Hasta eğitiminin önemi ve gerekliliği bir kez daha vurgulandı.

 

“Cerrahi dikiş materyallerine “yönelik düzenlenen forumda

Yeni sağlık politikalarına bağlı olarak kaliteli dikiş malzemelerinin satın alınmasında zorluklar yaşandığı vurgulandı. Kalitesiz dikiş malzemelerinin ameliyathanelere girmesi sonucu kullanımda ve hastalarda sorunlar oluşturduğu vurgulandı.

“Cerrahide Çevre Dostu Uygulamalar  ” konulu panelde; Ekosağlığın sağlık profesyonellerinin yaptıkları işlerin aynı zamanda bir ekolojik boyutu

olduğunu düşünmelerini sağlayan bir kavram olduğu  ve Biyolojik, fiziksel, sosyal ve ekonomik çevreyi incelerken  olası değişimlerin insan sağlığına olan etkilerini araştırdığı vurgulandı.bu bağlamda Ameliyathanelerde çevre dostu sağlık bakım hizmetlerinin çevreye olumlu etkisi olacağı  ve bunu başarmanın ilk adımının ise

ameliyathane çalışanlarında farkındalığın arttırılmasının olduğu belirtildi

“Olağan Üstü Durumlar ”konulu panelde; felakete uğrayanların, eğer olumlu koşullarda iseler,büyük çoğunluğunun hiçbir müdahale olmadan toparlanabileceklerini  bu nedenle koşulların olumlulaştırılmasının önemli olduğu vurgulandı.depremle ilişkili hastaların yaralanma profilinin araştırılması-incelenmesi olası doğal felaketlerin kurtarma girişimlerinde ve tedavi planlanmasında olumlu etkisinin olacağı üzerinde duruldu. Hastanelerinde olağan üstü durum prosedürleri oluşturmalarının gerekliliği üzerinde duruldu

 

“Özel Durumlarda Cerrahi Hastasının Bakımı  ”konulu panelde yaşlı, acil ve engelli hastaların bakımı tartışıldı. Özellikle yaşlı hastaların ve hastaya bakım verecek kişilerin evde bakımayönelik olarak bilgilendirilmelerinin  de gerektiği vurgulandı

 

“Servis /Ameliyat Hemşiresinin Bir İş Gününü anlatan video oturumda ; cerrahi hemşiresinin bir günlük işakışı üniversite ve devlet hastanesi bağlamında ele alındı

 

“Güvenli Hasta Bakımı“konulu panelde Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde en

büyük grubu oluşturan hemşirelerin, hasta güvenliğinin sağlanmasında anahtar rol oynadığı vurgulandı.güvenli hasta bakımını sağlayabilmek için

hemodinamik monitörizasyona gereksinim olduğu  ve elde edilen verilerin doğru yorumlanmasının yaşamsal olduğu  üzerinde duruldu..

 

“Elektrocerrahide Güvenli Uygulamalar ”konulu panelde; ameliyathanede yangın güvenliğini sağlamak açısından  Elektrocerrahi ve laserin güvenli kullanımı ve , cerrahi dumanın  zararları konusunda ekibin  eğitilmesinin gerekliliği vurgulandı.Verilen eğitimin her yıl yinelenereksürdürülebilirliğinin  sağlanmasınınönemi belirtildi.

 

DEĞERLİ KATILIMCILAR, KONGRE SÜRESİNCE SİZLERLE GÜNCEL BİLGİLER VE DENEYİMLERLE  KEYİFLİ PAYLAŞIMLARDA BULUNDUK ÇOK  MUTLU OLDUK.

KONGRE DEĞERLENDİRME RAPORUNU BİTİRİRKEN, KONGRE DÜZENLEME KURULU ADINA CERRAHİ HEMŞİRELİĞİNİN GELİŞİMİNDE ÖNEMLİ KATKILARI OLAN HOCALARIMIZA, TÜM KONUŞMACILARA, KATILIMCILARA, KONGREMİZE DESTEK VEREN FİRMALARA VE DALYATUR’ASONSUZ TEŞEKKÜRVE SAYGILARIMI SUNUYORUM.

Kongre Düzenleme Kurulu Adına

Yrd.Doç. Dr. Dilek Çakır Umar

 Güncel Bilgiler
Avrupa Cerrahi ve Ameliyathane
Değerli Meslektaşlarımız, Derneğimizin de üye olduğu Avrupa Ameliyathane Hemşireleri Dern... Devamı için tıklayınız
Türk Cerrahi Ve Ameliyathane H
Yönetim kurulumuzun 270 sayılı kararı ile tüzüğümüzün 8.2 maddeleri uyarınca, Genel Kurul'... Devamı için tıklayınız
FITIK CERRAHİ KURSU
... Devamı için tıklayınız
8. EORNA Sonrası
Rodos’ta düzenlenen 8. EORNA (Avrupa Ameliyathane Hemşireleri Derneği) kongresine 80 kişil... Devamı için tıklayınız
Olağanüstü Genel Kurul Toplant
yeni dernekler mevzuatına göre düzenlenmesi gerektiği tarafımıza bildirilmiştir. Gerekli ... Devamı için tıklayınız
Dukan Diyeti - Dukan Diyeti hamilelik haftası hesaplama - hamilelik hesaplama saç ekimi saç ekimi hamilelik belirtileri - hamilelik belirtileri hamilelik testi Göbek Eritme Kansızlık için kür

Kansızlık

Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Çağımızın en önemli hastalıklarından baş ağrısı tedavisi bitkilerle çok kolay yapılabilmektedir.

How to loss belly fats in a week

Koşu bandı